Banner

Santuokos registravimas

santuokos registravimas - pasirengimas

SANTUOKA


Santuoka, tai - vyro ir moters duota priesaika visą gyvenimą vienas kitą mylėti, gerbti ir susilaukti vaikų bei juos ugdyti.
Santuoka, kurią vyras ir moteris sudaro visam gyvenimui kaip bendrą sąjungą, skirta sutuoktinių gėriui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui. Esminės santuokos savybės, kurios turi būti žinomos ir besąlygiškai priimtinos besituokiantiems — santuoka sudaroma tik vieną kartą ir jokios žmogiškos jėgos negali jos išardyti.
Plačiau

santuokos liudijimas

Santuokos registravimas


1. 58. Santuoka registruojama civilinės metrikacijos įstaigoje
2. 59. Dėl vieno iš susituokiančiųjų ligos, pateikus sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, santuoka gali būti registruojama sergančiojo gyvenamojoje patalpoje arba stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Apie santuokos registravimo vietą pažymima santuokos sudarymo įrašo skiltyje „Pastabos“
Plačiau

Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita


1. 72. Lietuvos Respublikoje bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje įrašant santuokos sudarymo įrašą ir išduodant santuokos liudijimą
Plačiau

Užsieno valstybėje sudarytų santuokų apskaita


1. 78. Lietuvos Respublikos piliečiai, po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistravę santuoką, privalo ją įtraukti į apskaitą. Lietuvos Respublikos piliečiai, iki 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistravę santuoką, turi teisę ją įtraukti į apskaitą. 
Plačiau

Civilinis kodeksas


I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Civilinės metrikacijos taisyklės (toliau vadinama – šios taisyklės) reguliuoja civilinės būklės aktų registravimo ir įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigose bei mirties registravimo seniūnijose tvarką, taip pat kitų civilinės metrikacijos įstaigų teikiamų paslaugų atlikimo tvarką.
Plačiau

Banner