Banner

UŽSIENIO VALSTYBĖJE SUDARYTŲ SANTUOKŲ APSKAITA

1. 78. Lietuvos Respublikos piliečiai, po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistravę santuoką, privalo ją įtraukti į apskaitą. Lietuvos Respublikos piliečiai, iki 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistravę santuoką, turi teisę ją įtraukti į apskaitą. Santuoka įtraukiama į apskaitą abiejų sutuoktinių arba vieno iš jų gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje. Jeigu sutuoktiniai neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, santuoka įtraukiama į apskaitą paskutinės jų gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigoje.

2. 79. Užsienio valstybėje sudarytą santuoką įtraukiant į apskaitą, turi būti pateikiami:
79.1. užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas;
79.2. ištuokos liudijimas, jei sutuoktinis anksčiau buvo sudaręs santuoką, arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu sutuoktinis yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
3. 80. Užsienio valstybėje sudarytos santuokos į apskaitą įtraukiamos įrašant santuokos sudarymo įrašą ir išduodant santuokos liudijimą. Jeigu vienas iš sutuoktinių, sudariusių santuoką užsienio valstybėje, yra miręs, ši santuoka civilinės metrikacijos įstaigoje į apskaitą įtraukiama įrašant atkurtąjį santuokos sudarymo įrašą ir išduodant atitinkamą pažymėjimą.
4. 81. Civilinės metrikacijos įstaigos į apskaitą įtraukia tik tas santuokas, kurios užsienio valstybėse įregistruotos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytų santuokos sudarymo sąlygų.
5. 82. Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką, jos pradžia laikoma užsienio valstybės institucijos išduotame santuokos liudijime nurodyta data.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr.1R-160
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2008 m. liepos 22 d. įsakymo Nr.1R-294)
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2011 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr.1R-306)

Banner