Banner

Cerkvės

Bendra informacija

Bažnytinę santuoką ketinantys sudaryti sužadėtiniai kreipiasi į savo parapiją pagal gyvenamąją vietą (Vilniuje į bet kurią parapiją). Parengia santuokai parapijos klebonas (paskirtas kunigas ar pasaulietis, jei toks yra). Vilniuje iš visų parapijų siunčiami į pasirengimo Santuokos sakramentui kursus Vilniaus stačiatikių Šventosios Dvasios vienuolyne (siuntimą išduoda parapijos klebonas); informacija apie kursus rusų kalba: www.kat.orthodoxy.lt.
Vilniaus šv. Paraskevės parapijoje santuoka laiminama ir pasirengimas jai galimas ir lietuvių kalba.
Santuoka laiminama tik bažnyčioje (cerkvėje).
Renkantis santuokos sudarymo data, svarbu žinoti, kada nelaiminamos santuokos:
- keturių daugiadienių pasninkų metu (Gavėnia, Adventas, Apaštalų ir Marijos pasninkai);
- antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais, didžiųjų švenčių bei titulinių dienų išvakarėse;
- nuo sausio 7 iki sausio 19 (Kalėdų ir Viešpaties Krikšto iškilmių periodas);
- savaitę iki Gavėnios;
- Velykų savaitę;
- rugsėjo 10-11 ir 26-27 dienomis.
Tikslias datas (dėl pagrindinių kilnojamųjų liturginių švenčių ir su jomis susijusių pasninkų datų kaitos) padės pasirinkti kunigas arba pakonsultuos pasirengimo santuokai kursų vadovas.
Jei vienas iš sužadėtinių yra ne ortodoksas (stačiatikis) – santuoka laiminama, jei antro sužadėtinio krikštas pripažįstamas (pvz. katalikų, tradicinių protestantų, armėnų ir kt).
Jei vienas iš sutuoktinių nekrikštytas, priklauso kitai nekrikščioniškai religijai (pvz. musulmonas, judėjas, budistas ir kt.) – tokia santuoka nelaiminama.Banner