Banner

Civilinės metrikacijos skyriai

Bendra informacija


Mieli būsimi jaunavedžiai, šioje kategorijoje Jūs rasite išsamią informaciją apie Civilinės metrikacijos skyrius visoje Lietuvoje: kontaktus, adresus, el. paštą, nuorodas, kuriose matysite kokios datos ir laikas vestuvėms dar yra laisvas, o kokios užimtos...


Bendra informacija


Seimas pritarė siūlymui nuo 2017 metų naikinti popierinius santuokos, gimimo ir mirties liudijimus. Pagal naująjį nutarimą civilinė metrikacija bus perkelta į internetinę erdvę, o popierinės liudijimų versijos bus išduodamos tik to pageidaujant gyventojams, taip pat pastariesiems nereikės raštiškai ar kitu būdu informuoti apie pasikeitusią civilinę būklę, vos jai pasikeitus statusas bus atnaujinimas virtualioje erdvėje. Liudijimų nebus reikalaujama ir kitose įstaigose, kaip tai buvo įprasta iki šiol. 

Jungtuvių apeigos civilinės metrikacijos skyriuje


Civilinės metrikacijos skyriuje santuoka registruojama praėjus ne mažiau nei mėnesiui nuo prašymo tuoktis pateikimo dienos (tam tikrais atvejais gali būti taikomos išimtys ir terminas trumpinamas iki dviejų savaičių).
Plačiau

Jungtuvių apeigos pasirinktoje vietoje


Įstatymas, suteikiantis galimybę santuoką registruoti ir pasirinktoje vietoje, o ne tik bažnyčioje ar  Civilinės metrikacijos skyriuje įsigaliojo nuo 2009 metų. Įstatymas numato, kad santuoka gali būti registruojama jaunavedžių pasirinktoje vietoje, tačiau ta vieta turi būti miesto, kurio Civilinės metrikacijos skyriuje santuoka registruojama, ribose.
Plačiau

Banner