Banner

Citatos apie meilę

Citatos apie meilę
 
Meilė tai nuostabus jausmas, kuris buvo pagrindinis daugelio menininkų, kūrėjų ir kitų žymių žmonių įkvėpimo šaltinis. Nenuostabu, kad todėl ne vienas jų yra skambiai prabilęs apie meilę ne tik savo kūrinių herojų lūpomis, bet ir realiame gyvenime. Tiems, kuriems trūksta vidinės šilumos ir tiems, kurie nori pasisemti išmintingų idėjų iš garsių pasaulio žmonių - siūlome pasinerti į citatų apie meilę gausybę. 
  
♥,,Geriausias dalykas, kuris laiko šiame gyvenime - tai turėti vienas kitą” - Audrey Hepburn
♥,,Maži dalykai yra išties maži. Tačiau būti ištikimam mažuose dalykuose yra didelis daiktas” - Motina Teresė
♥,,Gyvenimas – tai meilė, pažink jos pilnatvę!” - Motina Teresė
♥,,Susitikime visad su šypsena, kuri prasideda iš meilės” - Motina Teresė
♥,,Gėlė negali augti be saulės šviesos, o žmogus gyventi be meilės” - Max Muller
♥,,Meilė yra, kai kito žmogaus laimė svarbesnė nei tavo paties” - H. Jackson Browne jaunesnysis
♥,,Žinai, kad įsimylėjai, kai nebegali užmigti, nes realybė daug geresnė už sapnus” - Dr. Seuss
♥,,Draugas yra tas, kuris viską apie tave žino, bet vis tiek tave myli” - Elbert Hubbard
♥,,Mylėjimas kažką stipriai suteikia tau stiprybės, kol kažkieno meilė tau sau teikia drąsos” - Lao Tzu
♥,,Tu nemyli dėl to, kas jis yra tobulas, tu myli nepaisydamas fakto, kad jis toks nėra” - Jodi Picoult
♥,,Kur yra meilė, ten yra gyvenimas" - Mahatma Gandhi
♥,,Džiaugsmas ir skausmas, mintis nerami,/ Audrina protą kančia maloni./ Žavesį keičia sunkus liūdesys, –/ Jeigu tu myli, laimingas esi.'' – J. V. Gėtė.
♥,,Be pagarbos nebūna tikros meilės.'' – I. Kantas.
♥,,Brangink meilę, kurią gauni, labiau už viską. Ji išliks dar ilgai po to, kai būsi praradęs turtus, ir sveikatą.'' – Autorius nežinomas.
♥,,Būti su mylimąja niekada neprailgsta.'' – J. V. Gėtė.
♥,,Gamtos karūna yra meilė. Ji kuria skirtumus tarp visų būtybių, tarsi norėdama viską į save sugerti; ji viską išskiria, kad vėl viską sujungtų. Keli lašeliai iš meilės taurės atlygina visą kupiną kančių ir rūpesčių gyvenimą.'' – J. V. Gėtė.
♥,,Gamtos vainikas – Meilė.'' – J. V. Gėtė.
♥,,Jei meilė ateina ne laiku, ji pastatomą į eilę.'' – J. Laucius.
♥,,Juslumas dažnai per daug skubina meilės augimą – jos šaknys lieka silpnos ir jas lengva išrauti.'' – F. Nyčė.
♥,,Kai tik meilė atiduoda viską, ji subankrutuoja.'' – F. Hebelis.
♥,,Kas, būdamas mylimas, jaučiasi vargšas?'' - O. Vaildas.
♥,,Kiekviena meilė nori būti amžina ir tai yra jos amžina kančia.'' – E. M. Remarkas.
♥,,Kol žmonės myli, tol atleidžia.'' – F. de Larošfuko.
♥,,Meile, akla jėga ir aklas nuotykis, gyvenimo – mirštančio karaliaus – švelnus juokdarys; nieko nėra tavyje gražaus ir viskas nuostabiai gražu; meile, pilna prakeikimų ir stebuklų, paprasta, žiauri ir dosni, dar negimusiems sukrauni dieviškas gėrybes ir pati sunaikini; tokia tu esi, palaiminta meile – vienintele, nepasirenkama; bepročiai tavęs vengia, o kas nevengia taip pat netenka proto.'' – J. Grušas.
♥,,Meile neprekiaujama prekyvietėse, ji nesvarstoma prekiautojo svarstyklėmis. Jos, kaip ir intelekto, vienatinis džiaugsmas yra jausti, kad ji gyva.'' – O. Vaildas.
♥,,Meilė amžina, tik partneriai keičiasi.'' – Autorius nežinomas.
♥,,Meilė be pagarbos negali nei toli nueiti, nei aukštai pakilti, ji viensparnis angelas.'' – A. Diuma.
♥,,Meilė, be savęs, nepripažįsta kito gydytojo.'' – S. Propercijus.
♥,,Meilė – didžiausia paslaptis, kurios ieškojo visi pasaulio išminčiai.'' – O. Vaildas.
♥,,Meilė – dviejų lyčių kova. Moteriai reikia gintis pirmai, vyrui reikia gintis vėliau, ir vargas nugalėtam.'' – A. Diuma.
♥,,Meilė gali akimirksniu pakeisti pasaulį.'' – Nežinomas autorius.
♥,,Meilė – galinga burtininkė: ji pasaulį gali dangum arba pragaru paversti.'' – S. Nėris.
♥,,Meilė ir dvejonė niekad nesusikalba.'' – K. Džibranas. „Smėlis ir puta“.
♥,,Meilė ir kančia gaivina sielą taip, kaip rasa suvytusius žiedus. Be meilės gyvenimas tuščias ir beprasmis.'' – S. Nėris.
♥,,Meilė išryškina kilniąsias ir slaptąsias mylinčiojo savybes, – tai, kas jame reta ir išskirtina, todėl ji lengvai klaidina, kai norima išsiaiškinti, kas jame yra taisyklė.'' – F. Nyčė.
♥,,Meilė įkvepia didingiems darbams ir kliudo juos įgyvendinti.'' – A. Diuma.
♥,,Meilė yra šydas tarp dviejų mylimųjų.'' – K. Džibranas. „Smėlis ir puta“.
♥,,Meilė yra jėga, kurianti meilę.'' – E. Fromas.
♥,,Meilė – kaip skaičius π: natūrali, iracionali ir labai svarbi.'' – Dž. R. Lovelis.
♥,,Meilė, kuri neatsinaujina kas dieną, tampa įpročiu, taigi ir vergija.'' – K. Džibranas. „Smėlis ir puta“.
♥,,Meilė neguli kaip akmuo, ją reikia minkyti kaip duoną ir visą laiką atkurti, atnaujinti.'' – Ursula K. Ke Guin.
♥,,Meilė pačiam sau – romanas, trunkantis visą gyvenimą.'' – O. Vaildas.
♥,,Meilė saldina širdis, skausmas jas išdegina, išvalo nuo žemės šiukšlių.'' – S. Nėris.
♥,,Meilė – šviesos žodis parašytas šviesos ranka šviesos puslapyje.'' – K. Džibranas. „Smėlis ir puta“.
♥,,Meilė – tai akimirka, švystelėjanti visų saulių ir žvaigždžių visatos spindesiu.'' – M. K. Čiurlionis.
♥,,Meilė – tai dviejų kūnų trynimasis ir skysčio išsiliejimas.'' – R. Gavelis.
♥,,Meilė – tai gyvenimo šviesa. Santuoka – tai sąskaita už šviesą.'' – Autorius nežinomas.
♥,,Meilė – tai ne aukojimasis. Dėl mylimo žmogaus reikia stengtis, bet neatsisakyti savęs.'' – Autorius nežinomas.
♥,,Meilė – tai saulėtekis, vidurdienis, ilgas ir kaitrus, ir vakaras, stebuklingas ir tylus, o ją pagimdė ilgesys.'' – M. K. Čiurlionis.
♥,,Meilė – tai stiprūs ir balti sparnai.'' – M. K. Čiurlionis.
♥,Meilė – tai tuomet, kai tau norisi ne tik permiegoti su antrąja puse, bet ir pabusti šalia.'' – Autorius nežinomas.
♥,,Meilė – tai vieškelis į saulę, grįstas aštriais deimantais, kuriuo turi eiti basas.'' – M. K. Čiurlionis.
♥,,Meilė tokia visagalė, kad iš pagrindų pakeičia ir mus pačius.'' – F. Dostojevskis.
♥,,Meilė viena, bet jos imitacijų – tūkstančiai.'' – F. de Larošfuko.
♥,,Meilė vienam yra barbariškumas, nes nukenčia kiti. Taip pat ir meilė Dievui.''– F. Nyčė.
♥,,Meilė – vienintelė aistra, nepripažįstanti nei praeities, nei ateities.'' – O. de Balzakas.
♥,,Meilėje kaip sporte, mėgėjo formą būtina palaikyti nuolatos.'' – Autorius nežinomas.
♥,,Meilėje vyras ieško visiškos vergės, o moteris – visiškos vergijos. Meilė grįžta į praeities kultūrą ir praeities visuomenę – į Rytus.'' – F. Nyčė.
♥,,Meilės pastovumas esti dviejų rūšių: pastovūs esame arba todėl, kad visą laiką aptinkame naujų mylimo žmogaus savybių, vertų meilės, arba todėl, kad pastovumą laikome garbės dalyku.'' – F. de Larošfuko.
♥,,Meilės mįslė yra didesnė nei mįslė Gyvenimo.'' – O. Vaildas.
♥,,Meilės vertas kiekvienas, išskyrus tą, kuris mano esąs jos vertas.'' O. Vaildas.
♥,,Mylintieji apglėbia tai, kas yra tarp jų, o ne viens kitą.'' – K. Džibranas. „Smėlis ir puta“.
♥,,Myli ne tas, kuris negali išsiskirti, o tas, kuris myli ir išsiskyręs.'' – J. Laucius.
♥,,Naujumo žavesys meilėje yra panašus į vaismedžių žydėjimą: jis greitai nublanksta ir daugiau niekada nesugrįžta.'' – F. de Larošfuko.
♥,,Nelengva be meilės, bet, neduok Dieve, kai jos per daug.'' – Autorius nežinomas.
♥,,Nuo meilės yra visokių vaistų, bet nėra nė vieno patikimo.'' – F. de Larošfuko.
♥,,Pavyde glūdi daugiau garbėtroškos nei meilės.'' – F. de Larošfuko.
♥,,Pirmoji nesugadintos jaunystės meilė visada linksta į didingumą. Gamta tarsi nori, kad viena lytis kitoje ieškotų gėrio ir grožio.'' – J. V. Gėtė.
♥,,Reikia mylėti, neapkęsti, kovoti, tikėtis – tai gali padaryti gyvenimą kartų, tačiau be šito visas gyvenimas – niekai.'' – J. V. Gėtė.
♥,,Reikia patirti meilę prieš susiduriant su morale. Kitaip neišvengsi kančios.'' – A. Kamiu.
♥,,Retai būna tikra meilė, bet tikra draugystė būna dar rečiau.'' – F. de Larošfuko.
♥,,Sutuoktinių meilė, laimingai išvengianti tūkstančio atsitiktinumų, visų gražiausias stebuklas, nors ir visų kasdieniškiausias.'' – F. Moriakas.
♥,,Ten, kur meilė arba neapykanta nevaidina jokio vaidmens, moteris vaidina vidutiniškai.'' – F. Nyčė.
♥,,Tiems, kuriems nesvetimas pykčio jausmas, nesvetimas ir meilės jausmas.'' – V. Hugo.
♥,,Tikėkite meile iš pirmo žvilgsnio. Bet kokiu atveju visada turite antrąjį žvilgsnį.'' – Autorius nežinomas.
♥,,Visa, kas daroma iš meilės, visada vyksta anapus gėrio ir blogio.'' – F. Nyčė.
♥,,Visada žemėje per mažai gerų žodžių – meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse. Praeiname abejingi pro medį, paukštį, pro žydintį rugį ir pro kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai būtumėm.'' – J. Marcinkevičius.
♥,,Visos aistros verčia mus klysti, bet pačias juokingiausias klaidas verčia daryti meilė.'' – F. de Larošfuko.
♥,,Vyrai visada nori būti pirmąja moters meile; moterų nuojauta subtilesnė: joms patinka būti paskutiniu vyro romanu.'' – Nežinomas autorius.
♥,,Žinome, kad meilė stipri kaip mirtis, bet juk ji ir trapi kaip stiklas.'' – Gi de Mopasanas.
♥,,Žmogus nei žvėris, nei angelas; jis turi mylėti ne gyvuliškai ir ne platoniškai, o žmogiškai.'' – V. Belinskis.
♥,,Žmonės, kad ir kokių jie turi trūkumų, labiau už viską verti meilės.'' – J. V. Gėtė
 
Atgal
15

  
Susiję straipsniai
Tostas „Palinkėjimas abiems“

Tostas „Palinkėjimas abiems“

Senieji lietuvių vestuvių papročiai

Senieji lietuvių vestuvių papročiai

Citatos apie SANTUOKĄ

Citatos apie SANTUOKĄ

Banner