Banner

Informacija dėl santuokos registravimo

Dokumentai, įkainiai, mokėjimo būdai


Santuoka registruojama visose civilinės metrikacijos įstaigose, nepriklausomai nuo registruojamosios vietos.

1. Asmeniškai paduodant prašymą įregistruoti santuoką pateikiami:
- asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (Lietuvos Respublikos piliečiui) - Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, užsienio valstybės piliečiui – užsienio valstybės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, asmeniui be pilietybės – leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje arba asmens be pilietybės kelionės dokumentas,
- ištuokos liudijimas, jei asmuo yra ištuoktas, ar buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jei asmuo yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę,
- jei norintis susituokti yra užsienio valstybės pilietis, pateikiamas jo valstybės kompetetingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.
Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Santuoka registruojama dalyvaujant ketinantiems susituokti ir dviem liudytojams. Santuokos registravimo dieną šie asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

2. Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimui į apskaitą pateikiami (kai apie tokią santuoką praneša patys sutuoktiniai arba vienas iš jų, nes religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo bažnyčioje privalo pateikti santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai pranešimą apie bažnyčioje sudarytą santuoką):
- asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai,
- pranešimas apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką,
- bažnyčios, išskyrus katalikų bažnyčią, įgaliojimas,
- ištuokos liudijimas, jei asmuo yra ištuoktas, ar buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jei asmuo yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę,
- jei vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis, pateikiamas jo valstybės kompetetingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip,
- valstybės rinkliavos įmokos kvitas.

4. Užsienio valstybėje sudarytos santuokos įtraukimui į apskaitą pateikiami:
- asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai,
- užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas, išverstas į lietuvių kalbą, ir legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip,
- ištuokos liudijimas, jei asmuo yra ištuoktas, ar buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jei asmuo yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę,
- valstybės rinkliavos įmokos kvitas.

5. Pažymų apie šeimyninę padėtį, kai ketinama santuoką registruoti užsienio valstybėje, išdavimui pateikiami:
- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas,
- ištuokos liudijimas, jei asmuo yra ištuoktas, ar buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jei asmuo yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę,
- nepilnamečių vaikų, kai asmuo jų turi, gimimo liudijimai, jeigu šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę,
- valstybės rinkliavos įmokos kvitas.

Vyriausybės nutarimu patvirtinti šie valstybės rinkliavos dydžiai:
1. Už santuokos įregistravimą – 20 Eur.
Santuokos registravimo dieną Jums bus siūloma papildomų mokamų paslaugų, kurios
teikiamos tik Jūsų pageidavimu.
2. Už santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose
arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose – 60 Eur. 
4. Už pažymos apie šeiminę padėtį, kai santuoka registruojama užsienio valstybėje,
išdavimą – 6 Eur.

Valstybės rinkliavos mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas: VMI prie LR FM
Įmokos kodas: 52813 (Vilniaus m.)

Kitų miestų ir rajonų įmokos kodus galima rasti čia:
https://mepis.vrm.lt/web/mepis/kontaktai

Gavėjo bankai ir sąskaitos:
Sąskaitos Nr. Banko pavadinimas
LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB bankas
LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas
LT32 7180 0000 0014 1038 AB „Šiaulių bankas“
LT74 7400 0000 0872 3870 „Danske Bank“ A/S LT filialas
LT12 2140 0300 0268 0220 „Nordea Bank“ AB LT skyrius
LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“
LT42 7230 0000 0012 0025 UAB „Medicinos bankas“

Mokėjimo būdai:
Internetu
Bankų skyriuose
AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose
Informacinėse „Maxima“ kasose
Mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose

Banner