Banner

Kaip išvengti Nekalbadienių ir skyrybų

Kaip išvengti Nekalbadienių ir skyrybų
„Svarbiausias bendro gyvenimo uždavinys yra – užtikrinti Emocinį Saugumą bendraujant vienam su kitu. Jei jo neužtikrinsite, išsiskirsite“ – pataria porų psichologas, konsultantas, lektorius Mykolas Truncė. „Tai tik 8 min. skaitinys norintiems išvengti Nekalbadienių ir sukurti Saugią Erdvę Poroje siekiant sustiprinti ar išsaugoti Šeimą.“
 

 

Turinys:
Kodėl ji su manimi vengia bendrauti
Poros situacijos vertinimas
Užburtas ratas
Kas yra Nekalbadienis
Nekalbadienių gylis
Nekalbadienių trukmė
Kaip Nekalbadieniai išskiria šeimas
Kaip gydomos įskaudintos širdys
Koks požymis parodo, kad jau surastos „ausys“, kurios, tikimasi „užgydys širdį“
Kaip išvengti Nekalbadienių ir skyrybų
 
Kodėl ji su manimi vengia bendrauti?
Labai dažna situacija šeimoje, kai vienas ar kitas nenori bendrauti. Žemiau pateikiu ištrauką iš Vyro ir Žmonos situacijų aprašymų. Kalba netaisyta.
 
----------
Situacija Vyro akimis:
Anksčiau retkarčiais kišdavo koją mano išgyvenimai dėl darbinių reikalų. Prisikaupdavo ir išsiliedavo. Paskutinius kelis metus tie išgyvenimai mažėjo, bet pradėjo ryškėti mano pykčio priepuoliai, dažniausiai susiję su žmona ir vaikais.
Nepageidaujamos pasekmės Vyrui:
Paskutinius kelis mėnesius labai retai turėjom seksą. Aš vis laukiau progos, bet arba gyvenimas pakišdavo koją (atvykę giminės, arba reikia išvykti, ir pan.), arba žmona nenorėdavo. Susikaupiau kad pakalbėti apie tai su ja, tiesiog pasidalinti savo pastebėjimais, ir pasakyti, kad tai matau kaip problemą, kurią reiktų spręsti. Pasakiau tai lovoje – kažkaip man ten ramiau ir jaukiau. Ji supyko, kad aš ir vėl „aiškinuosi santykius“ lovoje, ir kad ją kaltinu savo poreikių netenkinimu. Aš atsiprašiau už supykdymą, ir pasakiau kad jos nenorėjau kaltinti, tik pakalbėti apie tai, juk ir aš galiu būti sekso ir bendro intymumo nebuvimo priežastimi. Ir išėjau. Jaučiausi atstumtas, neišklausytas ir kaltas, kad vėl išprovokavau neigiamą reakciją.
 
Situacija Žmonos akimis:
Susipažinome prieš 13 metų, susituokėme prieš 10. Santykiai nebuvo konfliktiški, bet visko buvo, niekad nemokėjom normaliai konfliktuoti. Abu stengėmės įrodyti, kad kitas labiau nuskriaustas. Prieš porą metų pradėjau gilintis į save, lankytis pas psichologus, konfliktai padažnėjo, bet aš juose tapau ramesnė, beveik nebesiteisinu...
Nepageidaujamos pasekmės Žmonai
Blogai jaučiuosi, nes nuolat nepatenkinu vyro lūkesčių. Elgiuosi ne taip kaip jis norėtų, arba nedarau to ko jis norėtų, tada kada jis norėtų. Dėl to sako, kad jo nemyliu, nesuprantu, neužjaučiu. Seksualinis gyvenimas neaktyvus, dažniausiai todėl, kad aš nenoriu.
----------
 
 
 
Poros situacijos vertinimas
Skirtingas santykių situacijos matymas Vyro ir Žmonos akimis yra normalu. Nenormalu manyti, kad kitas jaučiasi taip, kaip atrodo man, o ne taip, kaip jaučiasi iš tikrųjų!
Iš situacijos aprašymo aišku, kad Vyras kenčia dėl to, kad Žmona su juo nenori bendrauti, aiškintis ir nenori mylėtis. Jis mano, kad Žmona jo nemyli, nesupranta ir neužjaučia. Žmona kenčia nuo to, kad Vyras kelia jai aukštus lūkesčius, reguliuoja, kontroliuoja ir nurodinėja. Kad išsilieja ant jos ir vaikų.
Dėl tokio Vyro elgesio su ja, ji atsitraukia, užsidaro, vengia bendrauti su Vyru, nes galiausiai būna apkaltinta. Žmona dėl Vyro kaltinimų dar labiau užsidaro. Santykiuose atsiranda Nekalbadieniai. Jausdamasi menkinama, žeminama ir kaltinama ji nenori su tokiu Vyrų bendrauti. Ji nenori prie tokio vyro prisiglausti, jo apkabinti, o tuo labiau, bučiuotis ar mylėtis. Atsiranda Neseksadieniai...
Dėl to, kad Žmona nenori su juo mylėtis, Vyras ją dar labiau menkina, žemina, kaltina. Savo pyktį nukreipia į Žmoną ir vaikus. Susiformavo užburtas ratas.
 
Užburtas ratas
„Užburtas ratas“ - Vyras Žmoną menkina, žemina, kaltina. Žmona dėl to nenori su Vyru bendrauti, aiškintis ir mylėtis. Dėl to Vyras Žmoną dar labiau menkina, žemina, kaltina. Dėl to ji dar mažiau nori bendrauti su Vyru ir dar mažiau nori mylėtis su tokiu vyru...
Kas yra Užburtas ratas? – Tai pasikartojantys ir stiprėjantys sutuoktinių skaudinančio bendravimo ir elgesio vienas su kitu veiksmai, kuriantys vis stiprėjantį Atstumiantį elgesį. Atstumiantis elgesys – elgesys, kuris atstumia antrą pusę. Jis pasireiškia per skaudinimus: priekaištus, menkinimą, žeminimą, tyčinį kritikavimą, išjuokimą, sarkazmą, panieką, ignoravimą, atsisakymą bendrauti, emocinį šaltumą, gąsdinimus, grasinimus, šantažą, finansinį, fizinį, seksualinį smurtą, terorizavimą...
Kaip nutraukti šį Užburtą ratą? Nuo ko pradėti? Visų pirma išsiaiškinkime, kas yra tas Nekalbadienis.
 
Kas yra Nekalbadienis?
Dauguma sutuoktinių nesupranta, kas iš tikrųjų yra Nekalbadienis. Jie sako, kad „Nekalbadienis yra pasyvaus smurto prieš mane forma“. Tačiau toks požiūris yra paviršutiniškas ir neatspindi tikrosios Nekalbadienio esmės. Pažvelkime giliau.
Iš tikrųjų - „Nekalbadienis yra būsena, kai tavo „širdis kraujuoja“ po skaudaus sutuoktinio žodžio ar veiksmo, beprotiškai skauda ir tau neapsiverčia liežuvis pasakyti meilaus žodžio, nekyla ranka apsikabinti, nesinori nei prisiglausti, nei mylėtis. Nesinori net į akis pažiūrėti. Labiausiai, ko norisi, tai kuo greičiau ir kuo toliau pasitraukti nuo Skriaudiko“.
Pasitraukiame, jei dar turime kantrybės ar neturime jėgų pasipriešinti tokiam skaudžiam elgesiui su mumis. Jei kantrybės taurė užpildyta ir/ar sustiprėjame, kertame atgal iš visų jėgų! Tada iš skausmo jau raitosi antra pusė.
Jei Jums teko kada nors gyvenime išgyventi Nekalbadienį, tai Jūs puikiai suprasite apie ką aš kalbu.
 
 
 
Nekalbadienių gylis
Nekalbadieniai gali būti dviejų gylių: Paviršutiniškas ir Gilus.
Paviršutiniškas nekalbadienis yra toks, kai sutuoktiniai bendrauja apie vaikus, buitį, bet nesikalba atvirai, iš širdies.
Gilus nekalbadienis yra toks nekalbadienis, kai beveik nesišnekama. Jei tokius Nekalbadienius išgyvenate, tai galiu pasakyti tik vieną – to žmogaus, kuris tyli ilgiau, „širdis“ yra ypatingai jautri. Ir šis žmogus ypatingai skaudžiai išgyvena išgirstus žodžius ar prieš jį atliktus veiksmus.
Jei žmogus prisimena jį įskaudinusį žodį, išgirstą prieš 2, 5, 10 ar net 20 metų, tai reiškia, jog tokio žmogaus „širdis tebekraujuoja“. Jei tokios širdies „neužgydysite“, gyvensite skausme visą gyvenimą.
 
Nekalbadienių trukmė.
Nekalbadieniai gali tęstis nuo kelių minučių iki kelių mėnesių ar metų. Kuo ilgiau tęsiasi Nekalbadienis, tuo didesnė žala „širdžiai“ yra padaryta. Kuo ilgiau tęsiasi Nekalbadienis, tuo didesnė Atstūmimo jėga, kuri atstumia vieną sutuoktinį nuo kito. Kuo ilgesnis Nekalbadienis, tuo jautresnė „širdis“.
Jei judviejų santykiuose būna nekalbadieniai ir jie ilgėja, tai turite labai rimtą problemą – bendraujate Atstumiančiu elgesiu. Kol kas mokate bendrauti taip, kad po pokalbio vienam ar abiem norisi atsitraukti. Jei ir toliau taip bendrausite, ruoškitės skyryboms.
Judu turite išmokti bendrauti tarpusavyje taip, kad po pokalbio jus norėtų apkabinti. Jei skyrybų nenorite, ženkite pirmą žingsnį ir įsivertinkite, kaip antra pusė Jus veikia. Tai galite atlikti užpildę formą (Sutuoktinio poveikis man), kurią galite atsisiųsti iš ČIA. Formoje bus ir trumpa instrukcija, kaip taikiai išsiaiškinti Skaudinantį elgesį.
  
Kaip Nekalbadieniai išskiria šeimas
Ar Nekalbadienių sukelta žala santykiams čia ir baigiasi? Tikrai NE! Jei gilesni ar ilgesni Nekalbadieniai įsivyrauja santykiuose, tai atsiranda vienas, arba antras arba net abu poreikiai:
- Poreikis išvengti širdies skaudinimo.
- Poreikis „užgydyti pažeistą širdį“.
 
Poreikis išvengti širdies skaudinimo.
Poreikis išvengti širdies skaudinimo realizuojamas per atsitraukimą. Pvz. Vyras, vengdamas bendrauti, būti kartu, sugalvoja pakeisti darbą. Naujas darbas toks, kuriame yra mažiau galimybių būti kartu, o daugiau išvykų (komandiruočių). Arba iš viso, Vyras persikelia dirbti ir gyventi į kitą šalį. Jis nenori skirtis, nenori palikti vaikų, namų. Jis tik nori, kad jo širdies niekas neskaudintų. Tai padaroma prisidengiant gerais ketinimais – bus didesnės pajamos!
Žmona taip pat gali vengti buvimo kartu. Tik jai sunkiau pasitraukti, nes ją šeimoje stipriau laiko Vaikai ir Namai. Detaliau apie tai galite sužinoti straipsnyje Kas laiko sutuoktinius poroje.
 

Poreikis „užgydyti pažeistą širdį“

Poreikis „užgydyti pažeistą širdį“ atsiranda, nes „pažeistos širdys skauda“. Kaip suprantate, Emocinio Saugumo jausmas Nekalbadienio metu buna pažeistas.
Na, o kaip atstatomas Emocinio Saugumo jausmas ir kaip gydomos pažeistos širdys? Pažeistos širdys gydomos surandant „ausis“, kurios galėtų suteikti taip reikalingą Emocini Saugumą. T.y. išklausytų, palaikytų, paguostų, nuramintų...
„Ausys“, tai žmogus, kuris skiria tau laiko. Kuris išklauso. Kuris tave priima, tokį, koks/kokia esi. Kuris tave palaiko. Kuris tave paguodžia, nuramina taip suteikdamas Emocinio Saugumo jausmą. Tas žmogus gali būti tiek moteris, tiek vyras.
 
 
Kaip gydomos „pažeistos širdys“?
Jei vienas ar kitas jaučiasi skaudinamas ir nesijaučia Emociškai Saugus, pradeda ieškoti žmonių, kurie padėtų jiems išsigydyti gautas širdies žaizdas. Gerai, jei Žmona apie tai pasišneka su draugėmis, o Vyras su draugais. Ir labai blogai, jei ieškomos svetimos „ausys“, kurios išklauso, paguodžia, nuramina, paglosto, apkabina...
Peržiūrėkite smagų 6 min vaizdo įrašą ir supraskite priežastis, pastūmėjančias Žmoną į Bermudų trikampį: Paslaptys apie vyrų ir žmonų skirtumus 
Jei emocinio guodimo procesas užsitęsia, gimsta „Bermudų trikampis“. Bermudų trikampis, tai vieta, kur kas nors prapuola.
Bermudų trikampis santykiuose, tai – Žmona, Vyras ir Meilužis arba Meilužė. Jei susikūrė Bermudų trikampis santykiuose, kas nors ten prapuls: Šeima, Vyras, Žmona, Meilužė...
 
Koks požymis parodo, kad jau surastos „ausys“, kurios, tikimasi „užgydys širdį“
Kiekvienas žmogus turi poreikį būti išklausytas, priimtas, gauti palaikymą ir jaustis saugus. Jei šio Poreikio sutuoktiniai negali patenkinti šeimoje, tai vienas kuris ar abu pradeda ieškoti „ausų“ už šeimos ribų. Jei tokios „ausys“ surandamos, tai dar labiau ryškėja atsitraukimas, atitolimas, vengimas bendrauti. Santykiuose ilgėja Nekalbadieniai ir Neseksadieniai.
Neseksadieniai, tai laiko tarpas, kai sutuoktiniai nesimyli. Dėl to gali kentėti abu: ir Vyras ir Žmona. Seksualinis nepasitenkinimas taip pat gali tapti ta jėga, kuri stumia vieną ar abu sutuoktinius iš šeimos link „ausų“.
Vienas svarbiausių įrodymų, kad atsirado kitos „ausys“ - komunikacijos slėpimas. T.y. - slėpimas su kuo ir apie ką bendrauja telefonu, kompiuteriu...
Jei santykiuose pareiškiamas noras pagyventi atskirai, tai jau yra „paskutinis skambutis“. Jei dabar nesureaguoti ir neišsiaiškinti, KODĖL to norima, santuokos išsaugoti nepavyks…
  
Kaip išvengti Nekalbadienių ir skyrybų
Turite labai aiškiai suprasti, kad judviejų „santykiai yra vienkartiniai.“ Jei kasdien po truputį skaudinsite vienas kitą, sukursite Emocinio Nesaugumo jausmą. Toks Atstumiantis elgesys tarpusavio santykius sugadins. Taip elgdamiesi, pasak statistikų, vidutiniškai po 13 bendro gyvenimo metų, išsiskirsite. Jei to nenorite, labai rimtai atlikite santykių diagnostiką ir nusistatykite Atstumiantį elgesį. Tokio elgesio turi abu sutuoktiniai. Todėl abiem ir reikia su tuo dirbti. Na, o jei vengsite tai išsiaiškinti ir/ar nepašalinsite Atstumiantį elgesį, santykiai suges nebepataisomai ir teks skirtis. Ar tikrai to norite?
Pradžioje pabandykite savarankiškai nusistatyti Atstumiantį elgesį. Abu užsipildykite formą (Sutuoktinio poveikis man), kurią galite atsisiųsti iš ČIA. Užpildę formą diagnozuosite vietas, kuriose antra pusė Jus skaudina. Jei šią formą užpildys ir antra pusė, Jūs galėsite pamatyti, kur Jūs skaudinate savo antrą pusę.
Tada aptarkite gautus rezultatus paaiškinant antrai pusei, kaip aš jaučiuosi po tavo žodžių/veiksmų. Jei po tokio pasiaiškinimo santykiai pagerėtų, puiku.
Jei nepavyktų ramiai, neskaudinant vienas kito išsiaiškinti, ir/ar Atstumiantis elgesys išliktų, kreipkitės Poros konsultacijai. Jos metu saugiai ir tiksliai nustatomas Atstumiantis elgesys bei sudaromas Planas, kaip išmokti bendrauti taikiai. Bendrauti taip, kad po pokalbio norėtų tave apkibinti, o ne pasiųsti ar nuo tavęs pasitraukti.
Jei norite „išgydyti savo sužeistą širdį“, registruokitės Individualiai psichologo konsultacijai „Pažink save“. Jos metu nustatomi pažeidimai ir „užgydomos sužeistos širdys.“
 
 
 
Porų psichologas, konsultantas, lektorius Mykolas Truncė
Šeimų išsaugojimo ekspertas
+370 659 54009
porupsichologas@gmail.com
www.skyrybupsichologas.lt svetainė papuolusiems į santykių krizę ar skyrybas
www.tobulinu.lt svetainė norintiems tapti Savo Gyvenimo Valdovais(-ėmis)
www.StipriSeima.lt svetainė siekiantiems sukurti Ilgalaikę ir Laimingą Santuoką
 
Straipsnį parengė ir atsiuntė Mykolas Truncė
Nuotraukos pixabay.com
Šaltinis Santuoka.lt
Atgal
2

  
Susiję straipsniai
Vaidmenų konfliktai — kaip jie veikia mus?

Vaidmenų konfliktai — kaip jie veikia mus?

Kas tie psichologinės gynybos mechanizmai ir kuomet jie naudojami?

Kas tie psichologinės gynybos mechanizmai ir kuomet jie naudojami?

Psichologė paaiškino, kaip patys sau trukdome susikaupti ir kodėl neveikia „multitaskingas“

Psichologė paaiškino, kaip patys sau trukdome susikaupti ir kodėl neveikia „multitaskingas“

Banner